Archive for the ‘2 yıllık ; ön lisans; sınavsız geçiş’ Category

Sınavsız Geçiş İle İlgili Bilgiler

Nisan 21, 2008

SINAVSIZ GEÇİŞ İLE İLGİLİ  BİLGİLER

 

 METEB nedir?

 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB), bir veya daha fazla meslek yüksekokuluyla Açıköğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde  ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde en az bir METEB kurulacaktır.

 

Sınavsız geçişe kimler başvurabilir?

Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki, meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları dışında kalan ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylarla, 2007-2008 öğretim yılında bu kurumlardan mezun olacak öğrenciler, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvuramazlar.

 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler lisans (4 yıllık)  programlarına yerleşemezler mi?

Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından birini bitirip de sınavsız geçişle herhangi bir meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programına girmek istemeyen öğrenciler, üniversite sınavlarına girmek ve kazanmak suretiyle arzu ettikleri lisans programlarına devam edebilirler.

Başka bir deyişle, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de METEB kapsamı dışındaki bir yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, üniversite giriş sınavlarında başarılı olmak suretiyle fakülte ve yüksekokulların lisans programlarına devam edebilirler.

Bu öğrencilerin yerleştirilmeleri mevcut ve yürürlükte olan usullere göre ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecektir.

 

Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri ÖSS’ye girmemişlerse veya girip de 105 puan barajını aşamamışlarsa sınavsız geçişten yararlanamazlar mı?

2008 ÖSS’ye başvurmuş olan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumu çıkışlı adaylar, sınavda başarısız olsalar veya sınava girmeseler bile kendi alanlarındaki sınavsız geçiş programlarından tercih yapabileceklerdir.

 

Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri kendi alan/kol/bölümleri dışındaki bir meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilirler mi?

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurum mezunları diplomalarında yazılı olan alan/kol/bölümleri dışındaki meslek yüksekokullarına ve açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş yapamazlar. Adayların istedikleri programa başvurma hakları yoktur. Kendi alanları dışından tercih yapan meslek lisesi mezunlarının yerleştirilmeleri yapılmayacaktır. Ancak öss puanlarına göre (0.3 lük dilime göre) yerleşebilirler.

 

Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri kendi METEB’leri dışındaki METEB’lerdeki meslek yüksekokulu programlarını tercih edebilirler mi?

Evet edebilirler. Ancak yerleştirmede 1. Öncelikle her öğrencinin kendi METEB’ine yerleştirileceğini daha sonra yabancı METEB’lerden gelen öğrencilere öncelik tanınacağı unutulmamalıdır.

 

 

 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylar sınavsız geçişle Meslek Yüksekokullarına yerleştirilirlerken

hangi kurallar ve öncelikler uygulanacak?

Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumları mezunları, kendi alanlarındaki meslek yüksekokulları programlarına, kontenjanlar, mezun oldukları okulların bulunduğu METEB, mezun oldukları okulların türleri ve öğrenim süreleri, mezuniyet yılları, MOBP’leri ve tercihleri göz önünde tutularak aşağıdaki önceliklere göre sınavsız yerleştirileceklerdir.

 

  Son sınıf öğrencileri

  1.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’inde, anadolu teknik lisesi son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında.

  2.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’i dışındaki METEB’lerde, anadolu teknik lisesi son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında.

  3.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’inde, teknik lise ve anadolu meslek lisesi  son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında.

  4.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’i dışındaki METEB’lerde,  teknik lise ve anadolu meslek lisesi son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında.

  5.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’inde , meslek lisesi son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında.

  6.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’i dışındaki METEB’lerde, meslek lisesi son sınıf öğrencileri, MOBP sırasında.

 

  Bir yıl önce mezun olanlar

  7.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’inde, anadolu teknik lisesinden bir yıl önce mezun olanlar, MOBP sırasında.

  8.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’i dışındaki METEB’lerde, anadolu teknik lisesinden bir yıl önce mezun olanlar, MOBP sırasında.

  9.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’inde, teknik lise ve anadolu meslek lisesinden bir yıl önce mezun olanlar, MOBP sırasında.

  10.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’i dışındaki METEB’lerde,  teknik lise ve anadolu meslek lisesinden bir yıl önce mezun olanlar, MOBP sırasında.

  11.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’inde , meslek lisesinden bir yıl önce mezun olamlar, MOBP sırasında.

  12.Öncelik: Tercihleri arasında bulunuyorsa, kendi METEB’i dışındaki METEB’lerde, meslek lisesinden bir yıl önce mezun olanlar, MOBP sırasında.

 

Bu öncelikler, yukarıdaki gibi, mezuniyet yılının, sınavsız yerleştirme yılına uzaklığına göz önünde tutulmak suretiyle, mezun olanların tümünü kapsayacak bir sıralama ile devam edecektir.

 

Reklamlar

2 Yıllık Üniversite (ön lisans) Tercihleri Nasıl Yapılır?

Nisan 21, 2008

2008  ÖSS (ÜNİVERSİTE) İKİ YILLIK TERCİHLERİ NASIL YAPILMALI?

İki yıllık tercihleri üç şekilde inceliyoruz

  1. Meslek liseli;  Kendi alanında sınavsız geçiş yapacak.
  2. Meslek liseli; Kendi alanının dışında tercih yapacak.
  3. Meslek liseli değil;  2 yıllık tercih yapacak
  1. Meslek lisesi mezunu iseniz ve sınavsız geçiş yapacaksanız şu sistemi uygulayın.

Önce 2007 öss tercihler kılavuzunu alıp sayfa 139 da olan tablo 6C’yi inceleyin. Burada sınavsız geçiş yapabileceğinizi bölümler gösterilmektedir. Önce hangi bölümlere sınavsız geçiş yapabilirsiniz buna bakın. Bu linkten listeyi görebilirsiniz.

https://ossyardim.wordpress.com/2008/04/21/2-yillik-on-lisans-sinavsiz-gecis-bolumleri/

Daha sonra 2007 öss meslek yüksek okulu (önlisans) taban puanlarını bulun.  Bu puanları internetten bulabilirsiniz Yerleştirilme önceliği yazan sütuna bakın. Bu sütunda  06,2,i,87  buna benzer yazılar vardır. Bu yazıların anlamı şudur;

  1. Mezun olunan yıl
  2. Okulun türü. (1=enstitü, 2= meslek lisesi, 3= Teknik lise ve anadaolu meslek lisesi, 4= Anadolu teknik lisesi.
  3. Meteb içi metep dışı
  4. Öğrencinin doğum yılı.

Sınavsız geçişlerde öncelik sırası şu şekilde işler. Mezun yılı, Okul türü(4,3,2,1) , Meteb bölgesi, Orta öğretim başarı puanı en sonda da doğrum tarihi.

            SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKINDA DAHA AYRINTILI YAZIYI ŞU LİNKTE BULABİLİRSİNİZ ;

**************************************

2.      Meslek lisesi mezun olmayan öğrencilerin 2 yıllık tercihleri şöyle yapılır.

Meslek lisesi mezun olmayan öğrenciler söz-1, ea-1 ve say-1  puanlarının 0,3 dilimlerinde olan puanlarına göre tercih yapabilecekler.

2007 öss taban puanlarına bakın.  2007 öss taban puanlarını şu linkte bulabilirsiniz.

https://ossyardim.wordpress.com/2008/04/21/2-yillik-universite-on-lisans-taban-puanlari/

    Şimdi buralardan hangilerine girebileceğinizi şu şekilde belirleyebilirsiniz.  2007 En küçük puan sütununa bakın. Orda orta öğretim başarı puanı  yazan bölümler yerleşmeniz gerçekten zor. Ama öss puanı ile alan yerlere sizin aynı alanda  test-1 puanlarında 0,3 lük dilime bakın. Kendi puanınızdan 10 veya 15 puan yukarınızdan yazmaya başlayın.

*******************************************

3.      Meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarının dışında 2 yıllık bölüm yazmak isteyenler.

Kendi alanlarının dışında 2 yıllık yazmak isteyen meslek liseleri  söz-1, ea-1 ve say-1  puanlarının 0,3 dilimlerinde olan puanlarına göre tercih yapabilecekler.

2007 öss taban puanlarını şu linkte bulabilirsiniz.

https://ossyardim.wordpress.com/2008/04/21/2-yillik-universite-on-lisans-taban-puanlari/

Şimdi buralardan hangilerine girebileceğinizi şu şekilde belirleyebilirsiniz.  2007 En küçük puan sütununa bakın. Orda orta öğretim başarı puanı  yazan bölümler yerleşmeniz gerçekten zor. Ama öss puanı ile alan yerlere sizin aynı alanda  test-1 puanlarında 0,3 lük dilime bakın. Kendi puanınızdan 10 veya 15 puan yukarınızdan yazmaya başlayın.

******************************************

 

2 YILLIK (ÖN LİSANS) SINAVSIZ GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

Nisan 21, 2008

Meslek Lisesi Mezunları kendi alanlarını sınavsız  kazanabilirler.

MESLEK LİSELERİNİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ BÖLÜMLER-2 YILLIK (ÖNLİSANS) SINAVSIZ GEÇİŞ YAPILABİLEN BÖLÜMLERİ İÇEREN DOSYASI ŞU LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ (dosya 2007 office programında açılır)

http://rapidshare.com/files/109194766/2_y__305_ll__305_k_s__305_navs__305_z_ge_i__351__yerleri.xlsx.html